Tre trinn for å bruke informasjonssikkerhet til å beskytte firmaets gode rykte

Datainnbrudd og ondsinnede nettangrep kan påvirke enhver organisasjon, men risikoene og konsekvensene kan være spesielt store for firmaer som leverer profesjonelle tjenester. Dersom disse firmaene ønsker å lykke, må de sette deres ansatte i stand til å åpne, dele og bruke store mengder av svært sensitive informasjoner. Men dette kan medføre en del sårbarheter.

 

Denne e-boken fokuserer på tre viktige svake punkter som kan forbedres for å takle noen av de største og vanligste manglene innen informasjonssikkerhet i mange firmaer. Her finner du viktige erfaringer fra tredjepartsforskning og egne undersøkelser, og i tillegg lærer du spesifikke, gjennomførbare strategier knyttet til prioritering, mennesker, prosesser og teknologi.We use cookies to optimize your experience, enhance site navigation, analyze site usage, assist in our marketing efforts. Privacy Policy